Home Енергийна ефективност Акценти Фирма "Хелиодом" ЕООД е една от фирмите учредителки на Клъстер Зелена Синергия
Фирма "Хелиодом" ЕООД е една от фирмите учредителки на Клъстер Зелена Синергия ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Жоро Костов   
Вторник, 02 Октомври 2012 16:39

 

Клъстер ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ е създаден на 01.09.2011 г. Неговата мисия е промотиране, подкрепа и стимулиране на иновационния процес при осъществяването на проекти по енeргийна ефективност, възобновяеми и алтернативни енергийни източници, енергийни и „зелени“ проекти на територията на регион Пловдив.

Клъстер ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ обединява знанията и опита на фирми, организации и личности, които са убедени в бъдещето на възобновяемите и алтернативни енергийни източници, опазването на околната среда, оползотворяване на енергията от ВЕИ, внедряването на иновации и на последните научни постижения в търсенето на устойчиви решения за развитието на „зелената индустрия“ и „зелените проекти“ в Република България.

Клъстерът извършва следните дейности и услуги в областта на енергийната ефективности, възобновяемите енергийни източници и утилизацията на отпадни топлини:

 

  • пълно консултантско обслужване на предпроектни проучвания, бизнес планиране, оценка на риска, инвестиционни планове, анализ на наличните технологии, техническо проектиране, организационно проектиране и осигуряване на финансиране, идейно и технологично консултиране, разработка на технически проекти, трансфер на технологии и други;

 

  • разработване на пазарни проучвания и анализи за навлизане на нови, иновативни продукти и развитие на нови пазари и други;
  • разработване на проекти за кандидатстване по Европейски фондове, програми на Българското правителство и осигуряване на финансиране за развойна и инвестиционна дейности от банки, инвестиционни фондове, фондове за рисков капитал и други, осигуряване на стандарт в представянето на иновативни идеи пред потенциални инвеститори, защита на интелектуалната собственост;
  • създаване на концепции за участие в различни компании за комерсиализиране на иновациите. Осигуряване на стратегически партньори и инвеститори за развитие на иновативни идеи и технологии и други дейности, разрешени от закона.
Последно променен на Сряда, 28 Декември 2016 11:08