Home Дейност Реинженеринг Реинженеринг
Реинженеринг ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Жоро Костов   

Реинженерингът е ново направление, възникнало след бума на строителството. В следствие изпълнение на ОВК инсталации по проекти с недостатъчна прецизност, възникват проблеми при експлоатацията им. Архитектите и инвеститорите търсят ниски цени в проектирането по част ОВК. Това често води до преразход на енергия и неефективна работа на инсталациите.

Тук възниква необходимостта от реинженеринг - преглед на проекта и монтираните съоръжения, вземане на оптимално решение и изпълнение на съответни мерки за отстраняване на проблема.