Акценти


Лъчиста система за отопление и охлаждане ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Жоро Костов   
Сряда, 03 Октомври 2012 15:51

На 28 септември 2012г.,в рамките на "Дните на зелената енергия" на Есенния технически панаир, Клъстер Зелена Синергия организира кръгла маса "Иновации и услуги за енергийна ефективност, зелена енергия и биогорива". В богатата програма на кръглата маса беше включена и фирма "Хелиодом" ЕООД, която представи проект за лъчиста система за подово отопление и охлаждане, реализирана в офиса на фирмата. Към презентацията беше проявен голям интерес от страна на присъстващите експерти, граждани и медии.

продължава>
 
Фирма "Хелиодом" ЕООД е една от фирмите учредителки на Клъстер Зелена Синергия ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Жоро Костов   
Вторник, 02 Октомври 2012 16:39

 

Клъстер ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ е създаден на 01.09.2011 г. Неговата мисия е промотиране, подкрепа и стимулиране на иновационния процес при осъществяването на проекти по енeргийна ефективност, възобновяеми и алтернативни енергийни източници, енергийни и „зелени“ проекти на територията на регион Пловдив.

Последно променен на Сряда, 28 Декември 2016 11:08
продължава>
 
Защо все още внедряването на ВЕИ инсталации е по-скоро изключение, а не правило ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Жоро Костов   
Четвъртък, 09 Декември 2010 21:23

Отправна точка в решаването на задачите по изграждане на високоефективни енергийни инсталации в сградите е новата Директива 2010/31/ЕС на европейския парламент и Съвета на Европа от 19 май 2010 г.В чл. 6 на директивата се казва:

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че техническата, екологическа и икономическа осъществимост на алтернативни високоефективни инсталации като изброените по-долу е разгледана и взета под внимание преди започване на строежа:

А) децентрализирани инсталации за доставка на енергия от възобновяеми източници;
Б) комбинирано производство;
В) централни или колективни отоплителни или охлаждащи инсталации ;
Г) термопомпи;

Последно променен на Сряда, 28 Декември 2016 11:17
продължава>